close
تبلیغات در اینترنت
نقش مهدويت

 

از آنچه گفته شد معلوم شد که مهدويت نيز مانند سائر عقايد اسلامي و با آنها نقش عملي خود را داشته، و اگر تاثير آن از سائر عقايد اسلامي بيشتر نبوده کمتر نمي‏باشد.

 

مهدويت نقش موجود اسلام را در عمل حفظ کرده و از اينکه بر مسلمانان ياس و نااميدي مسلط شود جلوگيري مي‏کند و ضامن بقاء نقش عملي اسلام است. اين نهاد اسلامي هميشه نقش بيشتر اسلام را در عمل خواهان بوده و مسلمانان را به پياده شدن نقش اساسي و کلي اسلام اميدوار ساخته و برخلاف آنان که نقش اسلام را پايان يافته گرفته‏اند مهدويت آن را هم چنان در آغاز کار و در بين راه مي‏داند و اسلام را بيش از آنکه دين چهارده قرن پيش باشد دين امروز و دين آينده و قرنهاي بعد و چهارده‏ها قرن بعد هم اگر جهان ادامه يابد مي‏داند.

 

پس نقش عملي مهدويت در پاسداري از اسلام و نقش

 

عملي موجود اسلام و گسترش و توسعه آن بسيار حساس و قابل توجه است واين انديشه و عقيده‏اي است که مسلمان را از اينکه روز اسلام را تمام بداند و تسليم کفار و مکتبهاي الحاد و کفر شود يا جهان را از اسلام بي‏نياز بشمارد مصونيت مي‏بخشد.

 

عقيده مهدويت با ابعاد ممتاز و سازنده‏اي که دارد سنگر روحي و عقيدتي مقاومت مسلمانان بوده و هست.

 

ايمان مسلمانان به اينکه اين دين بايد پيش برود و جهانگير شود، و دنيا را به زير پرچم توحيد درآورد آنها را در برابر امواج حوادث ثبات بخشيد و در مقابل دشمنان پايداري و استقامت داد و همانگونه که مسلمانان صدر اسلام گوشه‏گيري و انزوا و ترک مداخله در امور را شعار خود نساختندو اين ايمان به آينده مشوق و محرک آنها به جهاد و تلاش بيشتر بود امروز و در عصر حاضر و در آينده نيز اين عقيده اين برکات را دارد که توانست انقلابي مثل انقلاب اسلامي ايران را پي‏ريزي و رهبري نمايد.

 

اين عقيده به مهدويت محتوايش عقيده به بقاء اسلام است و اينکه اين دين مانند کوه و زمين و آسمان استوار است و در برابر حوادث پايدار.

 

اين عقيده محتوايش اين است که آينده براي اين دين است آخرين ابرمرد که خلاصه دودمان رسالت است مروج و زنده کننده آن است.

 

اين عقيده علاوه بر آنکه خود اصالت دارد به معتقدانش اصالت مي‏دهد و تلاش و کوشش و تعهد مي‏بخشد هرگز اين عقيده سبب سستي و تن از زيربار مسئوليت بيرون کشيدن نيست. اگر کسي اين عقيده را در ترک امر به معروف و نهي از منکر و تعهداتي که در برابر خدا و پيغمبر و امام و امت دارد عذر و بهانه خود قرار دهد گمراه است هرگز نمي‏توان اين عقيده را به نقش منفي در عمل متهم ساخت اگر عقيده به عدل و عقيده به نظام نقش منفي در عمل دارد يعني موجب ظلم و بي‏نظمي مي‏شودعقيده مهدويت نيز نقش منفي دارد مگر اينکه منکر هرگونه رابطه بين علت و معلول شويم که با اين انکار تاثير و نقش منفي آن نيز سخني بي محتوي و غير منطقي مي‏باشد.

 

بالاخره ما هر چه مي‏انديشيم هيچ رابطه‏اي بين اين عقيده و ترک تکاليف و مسئوليتها نمي‏بينيم و از روز اول تا حال هم برداشت مسلمانان و شيعيان از اين عقيده نسخ موقت دين و تکاليف ديني نبوده است.

 

اين موضع‏گيريهاي شيعه و اين اشعار پر از شور و حماسه آنها، و اين انقلاباتي که رهبران و علماء شيعه برپا کردند و مجاهدات آنها همه اين اتهام را رد مي‏کند.

 

به نظر من اصل اين تبليغ از ناحيه سه گروه است.

 

نخست آنانکه به طور کلي با اسلام دشمني دارند و از هر راه بتوانند به هر يک از اصول و فروغ آن ضربه‏اي بزنند

 

خودداري نمي‏نمايند.

 

ايشان که اکثر عمال تبشير و مزدوران شرق يا غرب مي‏باشند در پي اين هستند که از هر راه بتوانند در عقايد مسلمانان رخنه کرده و ذهن آنها را نسبت به مباني اسلامي مشوش و منحرف سازند.

 

دوم کساني مي‏باشند که به نقش بعض عقايد مثل خاتميت دين و مهدويت و محتواي آن که آينده براي اين دين است پي برده و مي‏دانند که اين عقايد مسلمانها را در برخورد با تبليغات مسموم موضع مي‏دهد و مانند نقطه مرزي است که فتح نقاط ديگر بدون فتح آن امکان‏پذير نيست لذا به اين نقطه‏ها حمله مي‏کنند تا بلکه عقايد را نسبت به آن متزلزل سازند و حمله به داخل را شروع کنند.

 

سوم آنانکه موضع عقيده به مهدويت را در عقايد شيعه و نظام امامت و نقش ولايت و رهبري فقهاء را در عصر غيبت مي‏دانند و آن را با حکومتهاي طاغوتي و استبداد و رژيم‏هاي ديگر معارض مي‏بينند اين عقيده در تمام اعصار و ادوار شيعه را در موضع نفي و رد هر نظام غير شرعي قرار مي‏دهد.

 

بعد از اعلام جهاد مرجع بزرگ سيدمحمد مجاهد عليه حکومت روسيه و پس از واقعه گري‏بايدف که به رهبري فقيه بزرگ تهران آقاميرزا مسيح صورت گرفت روسها در مقام تضعيف نفوذ عقيده به مهدويت برآمدند و دستگاه جاسوسي آنها در

 

ايران و عراق به طور محرمانه مشغول کار شد و در ظاهر هم سلاطين قاجار مثل محمدشاه و دست نشانده‏هاي درباري خود را به توهين موضع علماء و جلوگيري از گسترش نفوذ روحانيت واداشتند که قنسول خانه‏هاي روسيه در شهرهائي مثل اصفهان محل تحصن و تمرکز مزدوران روسيه و کساني که عليه روحانيت و نظام تشيع فعالت داشتند بود و در عصر ناصرالدين شاه به تحريک سفارت روس جمعي از علماء مشهور و مبارز مثل مرحوم آقانجفي اصفهاني مکرر به طهران احضار يا تبعيد شدند.

 

و در ضمن از سوي روسيه قلمهاي مزدوري نيز بسيج شدند تا آنچه را حکومت وقت روس مي‏خواست با قلمهاي مسموم به مردم تزريق نمايند.

 

پس از واقعه تحريم تنباکو و شکست تاريخي استعمار انگليس با يک سطر ابلاغيه مرجع شيعه آيه الله ميرزاي شيرازي قدرت نفوذ عقيده به مهدويت و ولايت نواب عام حضرت مهدي عليه‏السلام عالم استعمار را سخت تکان داد و اين بار دولت مزور و حيله‏گر انگليس که در نقشه‏کشي‏هاي ابليسي در آن عصر شهرت يافته بودوارد عمل شد، تا به هر نحو هست اين سد را بشکند و نفوذ علماء را از ميان بردارد و روحانيت و دين را از دنيا و سياست جدا سازد.

 

اين بار حملات و ضرباتي که بر پيکر روحانيت وارد شد بر هر دژ ديگر و هر سازماني وارد شده بود آن را از ميان مي‏برد

 

ولي هوشياري رهبران روحاني و آگاهي آنها و فداکاريهاي بي‏نظيري که از آنها ظاهر شد و قوت عقيده مردم به مبدأ مهدويت باز هم نقشه‏هاي دشمنان را با اينکه به ظاهر موفقيتهاي بزرگ کسب کرده و تمام سازمانهاي دولتي و مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي و وسايل تبليغي را تصرف کرده بودند نقش بر آب کرد و اين مسئله اعتراض به مبدأ مهدويت و بهانه نقش منفي آن و هم چنين متهم کردن اکثريت به برداشت منفي از انتظار، و حمله به مراسم جشن و چراغاني نيمه شعبان که رضاخان مبتکر آن بود و با زور مي‏خواست آن را متروک سازد همه از نتايج اين سياستهاي استعماري است که حتي گاهي به عنوان دلسوزي طرح مي‏شود و افراد ناآگاه از حقايق جريانها نيز مي‏پذيرند و آن گفته‏ها را بازگو مي‏نمايند.

 

ما اميدواريم که با هوشياري و آگاهي روزافزوني که ملت مسلمان خصوص شيعيان ايران و ساير نقاط دارند اين گونه اشتباه‏کاريها نتواند به حريم نهادهاي عقيدتي ما نزديک شود چنانکه اميدواريم همگان مخصوصا علما و گويندگان و نويسندگمان متعهد حقايق مسائل مذهبي را چنان شرح نمايند که جاي هيچگونه برداشت غلط، و سوء تفسير باقي نماند و اين نهاد الهي عقيده به مهدويت در مسير اصلاح و انقلاب و ترقي و تعالي و قطع وابستگي به بيگانگان مورد استفاده قرار بگيرد. انشاء الله

 

و اجرنا دعوانا ان الحمدلله رب العالمين

 

9 شعبان المعظم 1400 لطف الله صافي گلپايگاني

 

+ نوشته شده در یکشنبه 2 آبان 1389;ساعت 1:51; توسط یلدا; |