close
تبلیغات در اینترنت
شناسايي اسرائيليات

 

با دقتها و موشکافيها و بررسيهائي که محدثين بزرگ و شاگردان مکتب اهل بيت در فرهنگ اسلامي به طور کلي و عموم دارند شناسائي اسرائيليات و عقايدي که از اين رهگذر وارد انديشه‏ها و کتابهاي اسلامي خصوص تفسير و تاريخ شده است

 

براي آنانکه اهل فن هستند کار دشواري نيست و به طور کلي اسرائيليات را مي‏توان به دو نوع تقسيم کرد

 

1- تواريخ و انديشه‏هائي که با عقل و صريح يا ظاهر کتاب و سنت مخالف است و معلوم است که نسبت دادن آن به انبياء گذشته نيز غلط و تهمت است مانند عقايد مجسعه و مجيره يا نسبت کفر و معصيت و بلکه کبيره به انبياء.

 

2- تواريخ و انديشه‏هائي که درستي يا نادرستي آنها معلوم نيست و فقط مستند آن نقل امثال کعب‏الاحبار مي‏باشد و مدرک اسلامي از قرآن و حديث ندارد.

 

بديهي است اين گونه نقليات بي‏اساس و غير معتبر يا خلاف عقل و معيارهاي اسلامي که بر اثر سوء سياست زمامداران و يا اغراض بيگانگان و دسايس آنها در فرهنگ اسلام وارد شده به هيچ وجه مورد اعتنا و اعتماد نيست و اسلام از آن منزه است و بحمدالله کاملا اين نقليات از احاديث و معارفي که اصالت اسلامي دارند مشخص است.

 

روشنفکران عوضي و اسرائيليات

 

در بين نويسندگان معاصر اهل سنت برخي که خود را روشنفکر و متنور مي‏شمارند در برخي از معارف اسلامي که با عالم غيب ارتباط دارد مانند معجزات مادي و مددهاي غيبي و

 

اشراط ساعت و علائم قيامت و مسائلي که اصالت قرآني دارند تشکيل و ترديد نموده و بلکه انکار مي‏نمايند و براي اينکه خود را روشنفکر نشان بدهند سرمايه‏اي غير از اين اظهارات ترديدآميز ندارند آنان مي‏خواهند هرچه بتوانند از ارزش غيبي دين بکاهند و مقامات پيامبران و ائمه عليهم‏السلام را نپذيرند و وحي و نزول ملائکه را در جنگ بدر و حوادث ديگر از اين قبيل را به گونه‏اي که مادي‏پسند شود و منکران خدا و قدرت و توانائي او هم قبول کنند مطرح نمايند و انبياء را رجال ژني و نابغه قلمداد کنند و با اين مقوله سخنان در مسائل دين تصرفات و مداخلات ناروا مي‏نمايند.

 

بديهي است که اين نه روشنفکري است بلکه غربزدگي و مادي‏گرائي است که متاسفانه در اثر تلقينات سوء و ضعف عقيده و قلت آشنائي با مباني محکم اسلامي بسياري به آن مبتلا شده‏اند.

 

اين بيماري به نظر ما براي دعوت اسلام و براي عقايد اسلامي بسيار خطرناک است زيرا در پوشش يک سلسله الفاظ مادي‏گرايانه دين را تحريف و مسخ مي‏نمايند و مردم را از هسته مرکزي دين که ايمان به عالم غيبت است جدا مي‏کنند و در اين ميان عذر بسياري از اينها در رد يک سلسله حقايق اسرائيليات است يعني هرچه را عقلشان از فهمش عاجز ماند و هرچه را با مباني مادي وقوعش را بديع و بعيد ديدند منکر مي‏شوند و آن

 

را اسرائيليات مي‏خوانند.

 

واقعا جاي تعجب است ديروز و در صدر اسلام با ترويج اسرائيليات از نشر حقايق اسلامي جلوگيري مي‏کردند، امروز بازماندگان همان‏ها به اسم رد اسرائيليات حقايق مسلمي را که برحسب قرآن و حديث معتبر ثابت است انکار مي‏نمايند و معيار اسرائيليات بودن يک موضوع را دور بودن از فهم مادي‏گراي خود مي‏گويند.

 

از جمله همين مسئله مهدويت و علائم آن و نزول عيسي در آخرالزمان است که اخيرا مورد حمله اين گروه شد و مي‏خواهند با تهمت اسرائيليات بودن اصالت آن را که از هر جهت مسلم است انکار نمايند.

 

بديهي است مسائلي مثل مسئله مهدويت هرگز با اين گونه تهمتها خدشه‏دار نخواهد شد.

 

به حکم قرآن کريم و وجدان بشارت به مصلح و منتظر آخرالزمان در تورات و زبور وجود دارد و مسائل اسلامي ديگر مخصوصا اموري که پايه و محور دعوت اسلام است در دعوت انبياء گذشته نيز بوده است و اگر بنا باشد که هر چيزي به اسم اينکه مورد قبول اهل کتاب است رد شود بايد اين افراد اصل وجود موسي و عيسي را نيز انکار کنند.

 

سابقه اصل عقيدتي يا حکم فرعي اسلامي در اديان گذشته و وجود آن در تورات و انجيل فعلي گواه حقانيت آن

 

است و به اسرائيليات و آنچه مخالفان مکتب اهل بيت که مکتب اسلام راستين است وارد در فرهنگ اسلامي کرده‏اند ارتباط ندارد اين قرآن است که مي‏فرمايد

 

شرع لکم من الدين ما وصي به نوحا و الذي اوحينا اليک و ما وصينا به ابراهيم و موسي و عيسي ان اقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه.

 

چنانکه اگر يک امري اصالت اسلامي داشته باشد نامانوس بودن آن موجب صحت انکار آن و اسرائيليات بودن آن نيست.

 

مهدويت اصالت اسلامي دارد به قرآن و حديث و اجماع مسلمين استناد دارد و اعتقاد مسلمانان به آن بر اساس اين اصالتهاي اسلامي است که مسلمان نمي‏تواند آنها را رد کند اين مسئله با اسرائيليات که فاقد اصالت اسلامي است هيچگونه ارتباطي ندارد اين سخنان واهي ناشي از بي‏اطلاعي و ناآگاهي در مسائل اسلامي است.

 

لذا علماء بزرگ اهل سنت مانند احمد شاکر از معاصرين ما که تخصصش را در فن حديث و شناخت آفات و علل آن مورد قبول عموم دانشمندان آنها است در برابر اين زمزمه‏هاي غرب‏زدگان،و ماده‏گرايان و مقلدان ابن‏خلدون بپا خواسته اصالت اسلامي اين مسائل را اثبات نموده و نادرستي اين گمان‏ها را آشکار ساخته و ترديد و انکار در اين انديشه‏هاي

 

اسلامي را که منتهي به رد فرمايش و بشارات حضرت رسول اعظم صلي الله عليه و آله و اعتبار احاديث صحيح و متواتر است جريمه بزرگ شمرده‏اند.

 

+ نوشته شده در یکشنبه 2 آبان 1389;ساعت 1:43; توسط یلدا; |